รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม To Be Number One โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้ ครูธนพร แพทย์วงษ์ และ ครูพัชราภา นางสีคุณ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรม To Be Number One ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ