วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3277-2855
โทรสาร 0-3277-2856

เพื่อนสมาชิก