วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0 3277 2855
[email protected]

เพื่อนสมาชิก