ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ

*****************************************************

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2565

>>> รายละเอียดคลิ๊ก <<<

ย 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ