การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน-นักศึกษา เข็มที่ 2

กิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

ให้กับนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสายันต์ยยย  ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coivd-19) เข็มที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีเจ้าหน้า อสม. ในพื้นที่ และทีมแพยท์ พยาบาล จากโรงพยาบาลอำเภอชะอำ ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ