นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ในการนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเพชรบุรี และป้ายสถาบันเกลือทะเลไทย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุมเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ