ประกาศ

ประกาศแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพของนักศึกษา 

!!!! ประกาศการจัดการเรียนการสอน Update 9/07/2563 !!!! 

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา

ประกาศปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 

ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศประมูลขายโคเนื้อ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x4 Swing Over

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

รายการ K-Farm ออนแอร์ 26 มีนาคม 2564

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

23516