ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้ครูธีระยุทธ ชาวุฒิ.ย  และครูชำนาญ. ช้างงาม. พร้อมด้วยนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์. จำนวน 3 คน ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในงานพิธีเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ