-:- ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา -:-

นายสายันต์  ศักดิ์จิรพาพงษ์
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กิจกรรม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

 ข่าวประกาศ 1

 ข่าวประกาศ 2

 ข่าวประกาศ 3

 กิจกรรม 1

 กิจกรรม 2

 กิจกรรม 3