การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายนรินทร์  แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นางชนากานต์ จิตรมะโน หัวหน้างานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครูอีก 5 ท่าน คือ นางสาวต่วนซอบาริยะห์ ลาเตะ, นายประสงค์ มาน้อย, นายชัยณรงค์ ประดับนาค, นายสุนันท์ บุญมานันท์, นางกมลรัตน์ กรรณสูต และ นายชินวัฒน์ สร่างโศก  ร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้ ทั้ง 9 ประเภท

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ