การอบรมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 22-24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดโครงการ 'การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ และน้อมนำหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

รูปภาพเพิ่มเติม >>>>

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ