ประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาคกลาง ครั้งที่42

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ