การรายงานตัวและรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ยังรับมอบตัวและรายงายตัวเข้าเรียน

ในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 ตามปกติ

แต่ด้วยสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่นี้ ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ขอความร่วมมือ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครองทุกท่านโปรดสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่รายงานตัวและรับมอบตัว และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับมอบตัว สามารถดาวโหลดเอกสารรับมอบตัว, ใบสมัคร(ในกรณีที่สมัครมาทาง Online), หลักฐานต่างๆ กรอกข้อมูลมาจากบ้านให้เรียบร้อยแล้วนำมายื่นในวันรับมอบตัว โดยสามารถดาวโหลดได้ดังนี้

      1. ใบสมัคร ดาวโหลด >>>>

      2. เอกสามารถมอบตัว สัญญาค้ำประกันฯ และตัวอย่างการกรอก ดาวโหลด >>>>

      3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักเรียน-นักศึกษาใหม่ 2564 ดาวโหลด >>>>

และเตรียมเอกสารประกอบให้เรียบร้อยดังนี้

      1. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

      3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา) หรือ สำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

      4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ แต่เครื่องแบบนักเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

      5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา - มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

      6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา - มารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ

*** หมายเหตุ : หากให้นักเรียน-นักศึกษา และผู้ปกครองท่านใดไม่สามารถมามอบตัวและรายงานตัวเข้าเรียนในวันเสาร์ ที่ 24 เมษายน 2564 ได้เนื่องจากประกาศมาตรการทางรัฐบาลที่กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง สามารถดาวโหลดเอกสารใบมอบตัว กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นภายหลังได้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้คลี่คลายลง หรือส่งเอกสารหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เลขที่ 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3277-2855 , 0972509928 ครูชินวัฒน์

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ