ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

           ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผระจำฝ่ายผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม รวม 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 นั้น วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบนี้

>>> ดาวโหลด <<<

           โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น. ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ