โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ Form GenZ to CEO

''นิสิต นักศึกษา ห้ามพลาด! โครงการสร้างนักบ่มเพาะทางการค้า Train the creators – เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมทักษะด้านการค้าในรูปแบบดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อปูพื้นฐานสู่เส้นทางการเรียนรู้ ในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “From Gen Z to be CEO”

1.การบรรยายหัวข้อที่ 1 (เช้า) 
Train the Creators - หัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำการค้าระหว่างประเทศ โดยคุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ เจ้าของแบรนด์ “Greenday” นักธุรกิจผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และแปรรูปวัตถุดิบจากเกษตรกรในประเทศไทยให้มีมูลค่าจนกลายเป็นที่ยอมรับภายใต้แบรนด์ “กรีนเดย์” พร้อมส่งออกสู่ตลาดโลก

>>>>>คลิก<<<<<<

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ