ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ การควบคุมป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  โดย นายนรินทร์  แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  ได้มอบหมายให้ งานความร่วมมือ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (Fix it - จิตอาสา) ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ  ครู และนักศึกษาแผนกวิชาสัตวศาสตร์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ การจัดการดูแลสุขภาพโค-กระบือ การควบคุมป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ พร้อมทั้งออกหน่วยให้บริการรักษาโคป่วยโรคลัมปี สกิน ของเกษตรกร โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ณ ศูนย์ศพก.หลักอำเภอบ้านลาด ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 ราย และ ณ ศาลาการประชุมของศูนย์ศพก.หลักของอำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 22 ราย  โดยมี นายทวิช  เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมด้วย นายสมขิ่น หงคงคา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าปล้อง ,เกษตรอำเภอ,ประมงอำเภอและพัฒนาการอำเภอ,ผู้นำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อของอำเภอหนองหญ้าปล้องร่วมพิธีเปิดอบรมพร้อมทั้งให้กำลังใจ พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ