จัดส่งหนังสือเรียนและใบงานให้กับนักเรียน-นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายนรินทร์  แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัดการเรียนการสอนโดยการจัดหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและใบงานให้นักเรียนทำที่บ้าน(On Hand) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต(Online) โดยมอบหมายให้งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โดยครูวิสูตร  มังสา หัวหน้างาน และทีมงาน จัดส่งหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและใบงาน ให้กับนักเรียนนักศึกษาทางไปรษณีย์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ