“ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี อาชีวศึกษา

สอศ.มอบโล่ “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา

ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี อาชีวศึกษา

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 153 ราย ใน 9 ประเภทวิชา 59 สาขาวิชา จาก ทุกสาขาวิชาของสถานศึกษาทั่วประเทศ สาขาวิชาละ 1 ราย ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 ราย และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 19 ราย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 2 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และทำคุณประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

          1. นางชนากานต์  จิตรมะโน  ได้รับเลือกเป็น  “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

          2. นางสาวสุภานิตย์  เสือคำ  ได้รับเลือกเป็น  “คนดีศรีอาชีวศึกษา”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ