โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”

โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”

        วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 ที่ อ่างเก็บน้ำหนองจิก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ เป็นประธานเปิดโครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ” มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการดำเนินงาน ครู บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และผู้มีเกียรติในพิธีเปิด ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

     สืบเนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช มอบหมายนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั้ง 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ จำนวน 47 แห่ง ดำเนินการกิจกรรมเพาะพันธุ์พืชสมุนไพรและเพาะพันธุ์ปลานิลแจกจ่ายแก่ประชาชน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยกำหนดมอบพันธุ์พืชสมุนไพรและพันธุ์ปลานิลแก่ประชาชนพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ