“ยุวสัตวบาลดีเด่น” ประจำปี 2563

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลการคัดเลือก นักสัตวบาลดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น  ประจำปี 2563

 

        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

นางสาวอชิรญา  เกาะแก้ว ได้รับเลือกเป็น  “ยุวสัตวบาลดีเด่น”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ