งานวิจัย สมรรถภาพการผลิตแพะขุนที่ได้รับกระถินและกิ่งอ่อนสับร่วมกับวัตถุดิบต่างๆ

งานวิจัย สมรรถภาพการผลิตแพะขุนที่ได้รับกระถินและกิ่งอ่อนสับร่วมกับวัตถุดิบต่างๆ

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ครูภูริพงศ์  จิตรมะโน และคณะ ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง สมรรถภาพการผลิตแพะขุนที่ได้รับกระถินและกิ่งอ่อนสับร่วมกับวัตถุดิบต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถานบันการอาชีวศึกษา  ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์

>>>>> รายละเอียด คลิ๊ก <<<<<

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ