กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กำหนดการขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19(ไฟเซอร์) ของนักเรียน นักศึกษาในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น ถึง เวลา 11.00 น. บริเวณอาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และพร้อมนำแบบฟอร์ม เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน การแต่งการให้แต่งการด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือชุดพละของทางวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ นักศึกษา ป.ตรี ที่ประสงค์รับวัคซีน(ยังไม่ระบุชนิดวัคซีน) สามรถ walk in วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 พร้อมกับบุคลากร ทางการศึกษา ณ.อนามัยทุ่งจับญวน

เอกสารแสดงความยิดยอม >>>> คลิ๊ก <<<<<

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ