ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

>>>ดาวโหลด<<<

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-3 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ อนึ่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ