การเปิดเรียน Onsite ระดับ ปวส.

การเปิดเรียน On Site นักศึกษา ระดับ ปวส.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ณ โดมเพชรจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นักศึกษาระดับ ปวส. เดินทางเข้าเรียน On Site ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และรายงานตัวเข้าหอพักเป็นวันแรก ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้เข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ทั้งสิ้น 65 คน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK ทั้ง 65 คน จากนั้นเข้ารับการปฐมนิเทศจาก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบครูที่ปรึกษา และรายงานตัวเข้าหอพักในวิทยาลัยฯ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ