การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน-นักศึกษา

กิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ให้กับนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวิภาณี เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coivd-19) เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีเจ้าหน้า อสม. ในพื้นที่ และทีมแพยท์ พยาบาล จากโรงพยาบาลอำเภอชะอำ ดำเนินการฉีดวัคซีน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ