เปิดเรียน Onsite ระดับ ปวช.

การเปิดเรียน Onsite นักศึกษา ระดับ ปวช.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ณ โดมเพชรจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นักเรียนระดับ ปวช. เดินทางเข้าเรียน Onsite ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 และรายงานตัวเข้าหอพักเป็นวันแรก ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATKย  ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK ทั้งหมด จากนั้นเข้ารับการปฐมนิเทศจาก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบครูที่ปรึกษา และรายงานตัวเข้าหอพักในวิทยาลัยฯ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ