นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ให้การต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ ในการตรวจเยี่ยมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยมี ครูพงศธร สินธุรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ เป็นผู้เข้ารับการนิเทศก์ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ