วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กล่าวต้อนรับและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ให้กับนายภูมิพัฒน์ แก้วมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ