วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ และ พชรกร ปัญญาคำ ติดตามนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM Education สู่ Smart Farmer ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ