วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน พร้อมบุคลากร นักเรียน-นักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2563 มีการบริการ (Repair) เครื่องจักกลการเกษตร รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมการฝึกอบรมอบรมอาชีพกิจกรรมขยายพันธ์พืช กิจกรรมการเปิดดอกเห็ดและเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า และกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Top Up ณ โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประสงค์ มาน้อย เป็นหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ