วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ