วันที่ 11 กันยายน 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ในการนี้ ได้เป็นประธานมอบทุนดำเนินโครงการจิตสำนักรักเมืองไทย “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” ประจำปี 2563 จำนวน 35,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ