วันที่ 11 กันยายน 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะทำงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนดำเนินโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” ประจำปี 2563 จำนวน 35,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการ จุลินทรีย์...พัฒนาชีวิต แก่ทีม นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมี ครูเสาวลักษณ์ คุณมี เป็นผู้ร่วมรับมอบ

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ