วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2564 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ คุณมี หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ