วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อม ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ และแหล่งน้ำ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และมีกิจกรรม อาทิ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและปรับภูมิทัศน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและการท่องเที่ยว การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและพันธุ์กุ้ง การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางมายังโครงการอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดในพิธี ครั้งนี้

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ