นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร นักเรียน-นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน “โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิชีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (12 สิงหาคม 2563) เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในเรื่องของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความตระหนักการปลูกจิตสำนึกความสำคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศ ให้แก่ นักเรียน-นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติอีกด้วย

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ