นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งก่อนพิธีได้พานักเรียน-นักศึกษาไหว้พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ และพระพิรุณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน และมอบตัวเป็นลูกศิษย์ โดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู ศิษย์เก่าร่วมพิธีวันไหว้ครู ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ