วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมองค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หน่วยเพชรบุรี สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ติชม

สร้างโดย :


PETCHCAT

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ