การคัดเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2564

นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เป็นประธาน(ชั่วคราว) เพื่อเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในการนี้ที่ประชุมที่มติเลือก นายพนม บุญยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม >>>>> 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ