การประมูลขายโคเนื้อ จำนวน 6 ตัว

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง การประมูลขายโค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีความประสงค์จะประมูลขายโคเนื้อเพศผู้ จำนวน 5 ตัว

และโคเนื้อเพศเมีย จำนวน 1 ตัว

1. กำหนดรับเอกสารเสนอราคาและดูโคเนื้อได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564

2. กำหนดยื่นซองวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 11.00 น.  ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

3. กำหนดแจ้งราคากลางเวลา 11.10 น. และเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.20 น. ในวันเดียวกัน

รายละเอียด >>>คลิก<<<

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ