ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

>>>ดาวโหลด<<<

ทดสอบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ รวม 100 คะแนน ในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ