ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ประมง,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) >>>คลิก<<<

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ >>>คลิก<<<

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ