ประกาศการจัดการเรียนการสอน Online

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

การจัดการเรียนการสอน Online

นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รับตารางเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-09.30 ณ อาคารโดมเพชรจอมพล
 
นักศึกษาเดิม ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 รับตารางเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-09.30 กับครูที่ปรึกษาทาง Online
***สอบถามเพิ่มเติม 032-772855 , 0972509928 ครูชินวัฒน์ หรือ แชทเพจงานทะเบียน

!!!! ยกเลิก การรายงานตัวเข้าหอพัก !!!!

***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศคบ.)***

รายละเอียด >>>คลิก<<<

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ