นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีร่วมเดินทางกับคณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีร่วมเดินทางกับคณะ​ท่านรัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ท่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เพื่อนศึกษาดูงาน ลงพื้นที่แปลงเกษตร สวนเกษตร สวนไม้ดอก พื้นที่การจัดการดินน้ำป่า โดยชุมชน และรับนโนบายการจัดรูปแบบบรรยากาศห้องเรียน และการเรียน การสอน แบบห้องเรียนธรรมชาติ ณ บริเวณคลอง15 จังหวัดปทุมธานี

 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ