วันที่ 14-16 กันยายน 2563 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมคณะครู บุคลากร เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง และร่วมงานมุติตาจิต “ร้อยเรียงดวงใจ สายใย อกท.” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 ณ พรไพลิน ริเวอร์ไซต์ รีสอร์จ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Comment(s)

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ