วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ประธาน อกท. หน่วยภาคกลาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมทางวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

Comment(s)

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ