ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

*****************************************************

 

>>> รายละเอียด <<<

 

ยยยยยยยยย 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ