ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

*****************************************************

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็น

พนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา

1. พนักงานราชการทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง 2 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

>>> รายละเอียด <<<

>>> ใบสมัครสอบ-ใบขอนุญาตสอบ <<<

 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ