ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา รอบที่ 2

*****************************************************

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษา รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) ราคากลาง 6,862,000.00 บาท

>>> ประกาศเชิญชวนประกวดราคา <<<

ยย 

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


PETCHCAT

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ