Advertise

!!!! ประกาศการจัดการเรียนการสอน Online !!!! 

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนประเภทโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 

ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศประมูลขายโคเนื้อ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x4 Swing Over

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

 ประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x5 Swing Over

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

รายการ K-Farm ออนแอร์ 26 มีนาคม 2564

Activity

StatisticCounter

19311