ประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีการศึกษา 2564จำนวน 4 อัตรา

การรายงานตัวและรับมอบตัว นักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2564 ประจำปีการศึกษา 2564  

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนประเภทโควตา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 

ประกาศปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) 

ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x4 Swing Over

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

 ประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x5 Swing Over

 ประกวดราคาจัดซื้อ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

รายการ K-Farm ออนแอร์ 26 มีนาคม 2564

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

10862